OFERTA

Pełna księgowość - księga handlowa do 60 dokumentów

Cena usługi podstawowej od 599 zł/mc

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie deklaracji CIT
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Przykładowe usługi dodatkowe

 • sporządzenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37
 • obliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie deklaracji GUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • obliczanie odsetek budżetowych
 • obsługa kontroli ZUS / US i innych

Kadry i płace:

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenie, dzieło (lista płac, ZUS)
 • rozliczanie umów o prace (lista płac, ZUS)
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia / o dzieło
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS i członków ich rodziny
 • sporządzanie i wysyłka Z-3 / Z-3B
 • sporządzanie deklaracji PIT-11 / IFT
 • sporządzanie deklaracji P-4R
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji PFRON
 • sporządzanie RP-7
 • zaświadczenie o zatrudnieniu / zarobkach dla pracowników

Przydatne artykuły

Zapłata gotówką a koszty uzyskania przychodów w PIT i CIT

Zapłata gotówką a koszty uzyskania przychodów...

Od początku 2017 r. podatników PIT i CIT obowiązują przepisy dotyczące braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów...

Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych

Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części...

Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców. Od 1 stycznia 2017 r. m...

Główne aspekty opodatkowania osób prawnych

Główne aspekty opodatkowania osób prawnych

Osoby prawne są opodatkowane podatkiem dochodowym uzyskanym za dany rok. W ciągu roku osoby prawne wpłacają zaliczki na podatek. P...

Referencje