Kancelaria radcy prawnego
Mega Lex

Fachowa obsługa prawna dzięki personalnemu powiązaniu z Kancelarią Radcy Prawnego Magdaleny Pudzianowskiej, która specjalizuje się w wielu aspektach szeroko rozumianego prawa dotyczącego gospodarki, w tym prawa podatkowego oraz prawa spółek handlowych.

Prawo gospodarcze, budowlane, i prawo pracy

Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie budowlanym i prawie pracy.
Przeprowadzamy przekształcenia przedsiębiorstw osób fizycznych w spółki prawa handlowego, prowadzimy reprezentację przed sądami, sporządzamy umowy.

Dochodzenia należności

Dochodzimy należności zarówno na drodze sądowej jak i negocjacji. Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądem gospodarczym jak i osoby prywatne przed sądami cywilnymi.

Obrona przed niesłusznymi roszczeniami

W przypadku żądań zapłaty nienależnych kwot bronimy klienta zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i przed wymiarem sprawiedliwości.

Reprezentacja pracodawcy / pracownika w sądzie pracy

Bronimy klientów jak i dochodzimy ich praw przed sądem pracy na gruncie kodeksu pracy jak i innych przepisów dotyczących zatrudnienia.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy firmami

Wspieramy przedsiębiorcę w procesie uzyskiwania porozumienia w zakresie treści tworzonych stosunków prawnych ( umów i kontraktów) jak i w procesie mediacji rozwiązujących konflikt.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy firmą a urzędem

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z urzędami zarówno urzędem skarbowym jak i innymi.